Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html
Автор Ани Христова
Отговорник по поддръжка Ани Христова
Версия 1.0
Last Updated февруари 9, 2017, 12:10 (Europe/Sofia)
Създаден януари 10, 2017, 15:59 (Europe/Sofia)