Регистър на разрешенията за строеж в Община Габрово

за 2016 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://opendata.gabrovo.bg//index.php?option=com_tabulizer&task=outputDataSource&tmpl=component&output=raw&ds_tag=uofCPSmHj2FXZ6gDHj5mb8Cw&ds_mode=json
Автор Мартин Христов
Версия 1.0
Last Updated април 20, 2017, 11:49 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 4, 2016, 10:50 (Europe/Sofia)