Регистър на разрешенията за строеж 2016-2017

Регистър на разрешенията за строеж 2016-2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://boychinovtsi.bg/assets/REGISTRI/2017/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%202016-2017.pdf
Автор Община Бойчиновци
Отговорник по поддръжка Милена Светославова
Last Updated септември 27, 2017, 14:40 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 14:39 (Europe/Sofia)