РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТНАНЕ НА ПУП - СЕЛА - КЪМ ЮНИ 2018Г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТНАНЕ НА ПУП - СЕЛА - КЪМ ЮНИ 2018г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Троян
Отговорник по поддръжка Максим Боджаков
Last Updated юли 9, 2018, 09:59 (Europe/Sofia)
Създаден юли 9, 2018, 09:58 (Europe/Sofia)