Регистър на разрешения за изработване на ПУП - Област Варна

Регистър на издадените заповеди за разрешаване изработване на ПУП, за одобряване на ПУП и на техните изменения

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.vn.government.bg
Автор Николай Славов
Отговорник по поддръжка Николай Илиев
Last Updated май 23, 2017, 14:57 (Europe/Sofia)
Създаден май 23, 2017, 14:46 (Europe/Sofia)