Регистър на разпоредителните сделки с общински имоти за 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated април 4, 2018, 13:34 (Europe/Sofia)
Създаден април 4, 2018, 13:34 (Europe/Sofia)