Регистър на разпоредителните сделки в Община Асеновград

актуален към 12.02.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated февруари 13, 2018, 13:59 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 10, 2016, 16:30 (Europe/Sofia)