Регистър на разпоредителните сделки в Община Асеновград

актуален към 17.04.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated април 17, 2018, 16:05 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 10, 2016, 16:30 (Europe/Sofia)