Регистър на договорите за язовири, предоставени под наем на оператори на язовирни стени на Община Асеновград

актуален към 07.08.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rents.assenovgrad.com/asnrents/
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Караьозова
Last Updated октомври 19, 2017, 13:56 (Europe/Sofia)
Създаден април 28, 2017, 11:29 (Europe/Sofia)