Регистър на договорите за язовири, предоставени под наем на оператори на язовирни стени на Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите договори към съответната дата на обновяване на ресурса

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rents.assenovgrad.com/asnrents/
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Караьозова
Last Updated април 12, 2018, 16:19 (Europe/Sofia)
Създаден април 28, 2017, 11:29 (Europe/Sofia)