Регистър на отдадените под наем земи - общинска собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated април 26, 2017, 09:40 (Europe/Sofia)
Създаден август 1, 2016, 11:02 (Europe/Sofia)