Регистър на отдадени под наем или аренда зем.земи в землището на с.Крушуна

Регистър на отдадени под наем или аренда земеделски земи в землището на с.Крушуна

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated септември 15, 2017, 14:02 (Europe/Sofia)
Създаден септември 15, 2017, 14:01 (Europe/Sofia)