Регистър на отдадени под наем или аренда зем.земи в землището на с.Кърпачево

Регистър на отдадени под наем или аренда земеделски земи в землището на с.Кърпачево

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated септември 15, 2017, 13:57 (Europe/Sofia)
Създаден септември 15, 2017, 13:57 (Europe/Sofia)