Регистър на организациите с издаден лиценз за социални услуги за деца през месец май 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.sacp.government.bg
Автор ДАЗД
Отговорник по поддръжка Цветелина Георгиева
Last Updated май 17, 2017, 11:08 (Europe/Sofia)
Създаден май 17, 2017, 11:07 (Europe/Sofia)