Регистър на организациите с издаден лиценз за социални услуги за деца до м. юни 2016 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.sacp.government.bg
Автор SACP
Last Updated юли 18, 2016, 12:43 (Europe/Sofia)
Създаден юли 18, 2016, 12:43 (Europe/Sofia)