Регистър на орг. за колективно у-ние на права по чл. 40 от ЗАПСП

Регистърът на организациите за колективно управление на права се води на основани чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права. В регистъра се вписват актуални данни за състоянието на всички регистрирани дружества за колективно управление на авторски права.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Катерина Пашова
Отговорник по поддръжка Лиляна Филева
Last Updated май 17, 2017, 09:40 (Europe/Sofia)
Създаден май 17, 2017, 09:35 (Europe/Sofia)