Регистър на одобрените устройствени планове и измененията им 2017г.

Регистър на одобрените устройствени планове и измененията им 2017г. № по ред Населено място Възложител Квартал имот УПИ/ПИ вид ПУП одобрен с заповед/решение

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Валерина Чомакова
Отговорник по поддръжка Константин Колев
Last Updated октомври 24, 2018, 15:04 (Europe/Sofia)
Създаден март 27, 2018, 09:22 (Europe/Sofia)