регистър на одобрени ПУП 2017 - Бойчиновци

регистър на одобрени ПУП 2017 - Бойчиновци

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://boychinovtsi.bg/assets/REGISTRI/2017/PGospodinova/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9F%D0%A3%D0%9F%202017.pdf
Автор Община Бойчиновци
Отговорник по поддръжка Милена Светославова
Last Updated октомври 9, 2017, 13:15 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 9, 2017, 13:14 (Europe/Sofia)