Регистър на одобрени подробни устройствени планове

Регистър на одобрени подробни устройствени планове

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.madzharovo.bg/upload/reg_pup-2017.pdf
Автор Татяна Стоянова
Отговорник по поддръжка Татяна Стоянова
Last Updated февруари 23, 2018, 10:09 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 23, 2018, 10:07 (Europe/Sofia)