РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПО ЧЛ. 346, АЛ.1 ОТ ЗПУО

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated май 22, 2017, 15:37 (Europe/Sofia)
Създаден май 22, 2017, 15:36 (Europe/Sofia)