Регистър на общинските детски градини на територията на община Бойчиновци

Регистър на общинските детски градини на територията на община Бойчиновци

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://boychinovtsi.bg//assets/REGISTRI/2017/Vanya/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.pdf
Автор Община Бойчиновци
Отговорник по поддръжка Петър Винешки
Last Updated октомври 13, 2017, 15:57 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 13, 2017, 15:57 (Europe/Sofia)