Регистър на общинската собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://vidin.bg/wp-content/uploads/2017/10/registriOS/%d0%a0%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82.xls
Отговорник по поддръжка Зорница Виткова
Last Updated октомври 10, 2017, 16:31 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 10, 2017, 16:31 (Europe/Sofia)