Главен регистър на общинската собственост

Главен регистър на общинската собственост на територията на Община Бургас/ публична, частна, общински предприятия, търговски дружества с общинско участие, юридически лица с нестопанска цел с общинско участие, граждански дружества с общинско участие/ актуален към 06.06.2016г. Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://84.54.135.71/Register/Home/PropertyRegisters/14

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://84.54.135.71/Register/Home/PropertyRegisters/14
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated октомври 29, 2018, 14:52 (Europe/Sofia)
Създаден май 31, 2016, 13:54 (Europe/Sofia)