Регистър на обществените поръчки за 2017г.

Регистри на обществените поръчки за 2017г. при Община Котел.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://kotel.bg/profil-na-kupuvacha/
Автор Господин Димитров
Отговорник по поддръжка Господин Димитров
Last Updated ноември 10, 2017, 13:15 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 14:16 (Europe/Sofia)