Регистър на обектите, въведени в експлоатация - към 31,03,2018 г. - Община Троян

Регистър на обектите, въведени в експлоатация 2018 г., тяхното местонахождение, вид и собственик.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Троян
Отговорник по поддръжка Максим Боджаков
Last Updated април 17, 2018, 11:19 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 2, 2017, 15:13 (Europe/Sofia)