Регистър на обектите, въведени в експлоатация - към 31,07,2018 г. - Община Троян

Регистър на обектите, въведени в експлоатация 2018 г., тяхното местонахождение, вид и собственик.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Троян
Отговорник по поддръжка Максим Боджаков
Last Updated август 13, 2018, 10:08 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 2, 2017, 15:13 (Europe/Sofia)