Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Асеновград

през 2016 - 2017 г. към 10.08.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated август 11, 2017, 11:57 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 19, 2016, 08:14 (Europe/Sofia)