Регистър на преписките за промяна предназначението на горски територии до 31.12.2018 г..

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка до 31.12.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор инж. Ирена Банова
Отговорник по поддръжка инж. Нюсрет Якуб
Last Updated декември 7, 2018, 16:26 (Europe/Sofia)
Създаден декември 7, 2018, 16:19 (Europe/Sofia)