Регистър на имотите - общинска собственост

Регистър на имоти - общинска собственост към октомври 2016 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://bolyarovo.eu/
Автор Йовка Дженкова
Отговорник по поддръжка Йовка Дженкова
Last Updated ноември 3, 2016, 08:31 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 3, 2016, 08:30 (Europe/Sofia)