Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Велико Търново

Регистър на имотите държавна собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://vt.government.bg/index.php?page=6#group2
Автор Силвия Димитрова
Отговорник по поддръжка Силвия Димитрова
Last Updated септември 11, 2018, 10:07 (Europe/Sofia)
Създаден юли 7, 2016, 11:17 (Europe/Sofia)