Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон - Община Карлово

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон - Община Карлово

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Отдел "Природни ресуинрси, екология и земеделие"
Отговорник по поддръжка Даниела Иглева
Last Updated ноември 12, 2018, 10:53 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 14:46 (Europe/Sofia)