Регистър на издадените удостоверения в РЗИ - Плевен за регистрация на дрогерии

В регистъра са въведени следните данни: № по ред, № на издаденото удостоверение, дата на регистрация, регистрация на: име на ФЛ / ЮЛ, седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия, име, презиме и фамилия на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията - населено място, адрес на дрогерията, вид промяна (прекратяване, пререгистрация, промяна адрес или промяна ръководител), причина за прекратяване

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор РЗИ - Плевен
Отговорник по поддръжка Александрина иванова
Last Updated октомври 2, 2018, 11:06 (Europe/Sofia)
Създаден юни 28, 2016, 13:58 (Europe/Sofia)