Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон, отговарящи на изискванията, регламентирани в Наредба №29/9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията. Данни от регистъра са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Софийска област.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rzi-sfo.com/p/регистри
Автор РЗИ
Отговорник по поддръжка Елена Сапунджиева
Last Updated май 29, 2018, 09:33 (Europe/Sofia)
Създаден юли 12, 2016, 14:05 (Europe/Sofia)