Регистър на издадените разрешителни за строежи

Регистър на издадените разрешителни за строежи

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated октомври 26, 2016, 11:00 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 26, 2016, 10:59 (Europe/Sofia)