РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.madzharovo.bg/upload/reg_build-2017.pdf
Автор Татяна Стоянова
Отговорник по поддръжка Татяна Стоянова
Last Updated февруари 23, 2018, 10:24 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 23, 2018, 10:21 (Europe/Sofia)