Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Боянка Стефанова
Отговорник по поддръжка Боянка Стефанова
Last Updated декември 13, 2017, 09:52 (Europe/Sofia)
Създаден юли 14, 2016, 15:44 (Europe/Sofia)