Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мария Борисова
Отговорник по поддръжка Мария Борисова
Last Updated март 8, 2018, 12:15 (Europe/Sofia)
Създаден март 8, 2018, 12:13 (Europe/Sofia)