Регистър на издадените разрешителни за строеж през 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 18, 2018, 13:58 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 22, 2017, 11:26 (Europe/Sofia)