Регистър на издадените разрешителни за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated януари 4, 2019, 09:22 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 22, 2017, 11:26 (Europe/Sofia)