Регистър на издадените разрешителни за строеж към 11.08.2017г.

Регистър на издадените разрешителни за строеж към 11.08.2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мариета Исакова
Отговорник по поддръжка Десислава Сандулова
Last Updated август 11, 2017, 10:46 (Europe/Sofia)
Създаден юли 29, 2016, 15:35 (Europe/Sofia)