Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мариета Исакова
Отговорник по поддръжка Десислава Сандулова
Last Updated май 14, 2018, 14:04 (Europe/Sofia)
Създаден юли 29, 2016, 15:35 (Europe/Sofia)