Регистър на издадените разрешителни за строеж на община Асеновград

Регистърът съдържа издадените строителни разрешение от 2016-2018 към датата, посочена в ресурсите

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated септември 19, 2018, 09:42 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 21, 2016, 10:00 (Europe/Sofia)