Регистър на издадените разрешителни за строеж на община Асеновград

актуален към 18.08.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated ноември 8, 2017, 14:03 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 21, 2016, 10:00 (Europe/Sofia)