Регистър на издадените разрешителни за строеж на община Асеновград

2016-2018, актуален към 09.02.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated май 30, 2018, 11:34 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 21, 2016, 10:00 (Europe/Sofia)