Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Годеч

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ангел Ангелов
Отговорник по поддръжка Георги Стефанов
Last Updated октомври 11, 2018, 14:24 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 5, 2017, 14:31 (Europe/Sofia)