Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Годеч

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ангел Ангелов
Отговорник по поддръжка Георги Стефанов
Last Updated март 30, 2018, 14:08 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 5, 2017, 14:31 (Europe/Sofia)