Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Годеч

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ангел Ангелов
Отговорник по поддръжка Георги Стефанов
Last Updated декември 1, 2017, 16:23 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 5, 2017, 14:31 (Europe/Sofia)