Регистър на издадените разрешителни за строеж 22.2.2017 г.

Разрешения строеж 2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Маргарита Рангелова
Last Updated февруари 22, 2017, 12:17 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 22, 2017, 12:15 (Europe/Sofia)