Регистър на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води.

Регистърът се обновява ежемесечно и съдържа информация за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.wabd.bg/docs/Registri/REG_NEW/Registyr%20na%20izdadenite%20razreshitelni%20za%20vodovzemane%20ot%20povyrhnostni%20vodi.xls
Автор БД"ЗБР"
Отговорник по поддръжка Николай Олев
Last Updated февруари 13, 2018, 13:54 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 21, 2016, 16:28 (Europe/Sofia)