Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води 2018

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води от находище "Овощник"

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Маргарита Рангелова
Last Updated май 4, 2018, 14:55 (Europe/Sofia)
Създаден май 4, 2018, 14:54 (Europe/Sofia)