Регистър на издадените разрешителни за водовземане в Община Трън

Регистър на издадените разрешителни за водовземане в Община Трън

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.tran.bg/
Автор Тодор Исаев
Отговорник по поддръжка Райна Драганова
Last Updated ноември 27, 2017, 13:58 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 27, 2017, 13:56 (Europe/Sofia)