Регистър на издадените разрешенията за строеж за 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 29, 2017, 14:52 (Europe/Sofia)
Създаден септември 12, 2017, 15:01 (Europe/Sofia)