Регистър на издадените разрешения за строеж

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/7c046364-f6fe-4dee-8bf8-7bdab4acbadf/resource/347a4351-5e64-4e9e-a990-3962c79c2f3e/download/regizdadenirazresheniqstroej.csv

Из резюмето на набора от данни

Регистър на издадените разрешения за строеж от 2016г. Община Сливо поле

Източник: Регистър на издадените разрешения за строеж от 2016г.

There are no views created for this resource yet.

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване юли 27, 2016
Създаден юли 27, 2016
Формат .csv
Лиценз License Not Specified
createdпреди повече от 2 години
format.csv
id347a4351-5e64-4e9e-a990-3962c79c2f3e
on same domain1
package id7c046364-f6fe-4dee-8bf8-7bdab4acbadf
revision id5e489ed3-ebd5-4c1f-bce5-d426b0a27439
stateactive
url typeupload