Регистър на издадените разрешения за строеж в община Тервел за 2017г.

Регистър на издадените разрешения за строеж в община Тервел за 2017г.; дата ;влязло в сила на; наименование на строежа; местонахождение на строежа; адрес; Възложител; категория на строежа по ЗУТ;

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Валя Чомакова
Отговорник по поддръжка Константин Колев
Last Updated март 27, 2018, 09:34 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 4, 2017, 14:14 (Europe/Sofia)