Регистър на издадените карти на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти на хора с трайни увреждания на територията на Община Бургас актуален към 10.08.2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated октомври 15, 2018, 09:02 (Europe/Sofia)
Създаден август 10, 2017, 11:52 (Europe/Sofia)