Регистър на издадените карти за паркиране

Регистър на издадените карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания от Община Елин Пелин

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated януари 16, 2018, 10:08 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 18, 2017, 08:51 (Europe/Sofia)