Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания - община Котел

Издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник Община Котел
Автор Стоянка Рандева
Отговорник по поддръжка Стоянка Рандева
Last Updated октомври 19, 2018, 10:34 (Europe/Sofia)
Създаден декември 19, 2017, 10:10 (Europe/Sofia)