Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Асеновград

актуален към 10.11.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated февруари 27, 2018, 09:23 (Europe/Sofia)
Създаден август 23, 2017, 08:33 (Europe/Sofia)