Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите карти към датата посочена в ресурса. Картите с изтекъл срок на действие не се визуализират

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated май 14, 2018, 09:30 (Europe/Sofia)
Създаден август 23, 2017, 08:33 (Europe/Sofia)