Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2018 г.

Регистър на издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Анна Стойнева
Last Updated февруари 12, 2018, 10:50 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 12, 2018, 10:44 (Europe/Sofia)